Sản phẩm

Chúng tôi lắng nghe ước mơ và mong muốn của bạn. Hình dung nó và sau đó đưa nó vào cuộc sống bằng những công nghệ mới nhất. Bạn sẽ luôn thấy mình dẫn đầu cuộc chơi với các đối thủ cạnh tranh.

Phân Hệ HRM (Human Resource Management)

Phần mềm quản lý nhân sự – giúp quản lý tất cả các quy trình nhân sự của doanh nghiệp từ tuyển dụng đến nghỉ hưu ở một nơi duy nhất.[…]

Ứng dụng ImCheckin

Bạn có thể đứng ở bất kì đâu ở nơi làm việc để chấm công, việc phải xếp hàng tranh thủ đi sớm để chấm công ở máy chấm công đúng giờ tại nơi làm việc thật sự gây không ít khó khắn.[…]

Quản lý tài sản

Việc trình bày các dữ liệu thống kê cũng là một bài toán khó cho các nhà phát triển phần mềm. Làm thế nào, hiển thị thế nào để dữ liệu được chạm tới các nhà doanh nghiệp.[…]

Scroll to Top