Các điều khoản sử dụng

Chúng tôi lắng nghe ước mơ và mong muốn của bạn. Hình dung nó và sau đó đưa nó vào cuộc sống bằng những công nghệ mới nhất. Bạn sẽ luôn thấy mình dẫn đầu cuộc chơi với các đối thủ cạnh tranh.

Những điều khoản này bảo vệ quyền lợi của bạn và chúng tôi

Chính sách bảo hành, bảo trì

Bảo hành sản phẩm là khắc lỗi, sự cố kỹ thuật liên quan đến nhà sản xuất.[…]

Chinh sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả cách thức AnaWork thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ của AnaWork. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của AnaWork có nghĩa là Người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.[…]

Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng dịch vụ của Anawork, nghĩa là, Bạn đã đồng ý chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây: – Tuân thủ quy định của pháp luật – Tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận đã ký – Tuân thủ các quy định của những điều khoản này – Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

Liên hệ tư vấn

Scroll to Top